Utan spaning – ingen aning’.

Det gäller även export. Marknadslotsen skaffar svar på alla Era frågor, Ni kan t o m begära stödpengar.

Resultaten leder till anpassade exportaktiviteter, marketing och försäljning.

Marknadslotsen blir bron till andra länder, andra seder. Vårt koncept har utvecklats under 25 år.
Vi jobbar idag med Tyskland, Holland, Österrike, Schweiz, Danmark, Storbritanien samt Finland.