När kan adapt göra en insats ?

Ert företag vill sälja på EU-marknader.
Vi ombesörjer marknadsundersökningar, mässor, återförsäljare, marketing, försäljning, distributörer, kundvård – allt som behövs för att etablera EU-export.

adapt betyder anpassa – marknadslotsen på ’adapt’ lotsar Era produkter och anpassar exporten till marknadens villkor, kultur och affärsmentalitet.