Produkt: Cableport Typ 12 – den säkra däcksgenomföringen
Användare: Seglare, som vill lita på funktionen av sitt el-system
Säljes: Tyskland och Holland.
Se även: www.elvabro.com

Produkt: LensPlate – en engångsprodukt för maximal hygien
Användare: Optiker, vid anpassning av linser
Säljes: Tyskland, Holland, Schweiz, Österrike, Danmark
Se även: www.eop.se

Produkt: EU-projekt ’Hur kan Blekinge öka cykelturism från Tyskland ?’
Uppdragsgivare: Cykelriket Sydost ekon.fören.
EU-medel: Leader+ / B.U.C. Blekinge Utvecklings Centrum, Länsstyrelsen i Blekinge.
Start av projektet: 2002 Avslut: 2004
Se även www.hallandsbodabedandbreakfast.se, www.holmamala.com