Marknadsföring & Försäljning:
EOP ErgoOptoProgram AB, Ronneby
Elvabro AB, Göteborg
Cykelriket ek.fören., EU-Projekt

Utbildning:
BTH, Blekinge Tekniska Högskola, Ronneby
IHM, Göteborg
Astra-Hässle, Göteborg
CRAFT-Gruppen AB, Borås
NDC Netzler, Göteborg
Johan Skoglund, Stockholm