’Vett och etikett – eller mentalitetsskillnader ?’
Hur viktigt är det med olika affärskulturer ?
En svensk deltagare summerade seminariedagen (citat) :
’ Efter sju år i Tyskland har pusselbitarna fallit på plats idag… Nu förstår jag varför vissa situationer kunde uppstå… ’
” Vi köper på tyska och säljer på engelska” – den tyske inköparen håller sig till sitt hemspråk.

Export i praktiken

Hur vet jag att min produkt ’håller’ på den nya marknaden ?
Hur hittar jag försäljningskanaler ?
Hur ser prisbilden ut ?

Det är endast några –men mycket viktiga !- frågor när ert företag skall expandera genom export.
Vår långa erfarenhet finns nu samlad i ett seminarium. Blivande exportörer kan genom eget arbete undvika dyra men felbedömda satsningar.
Att lära av både misslyckanden och framgång ger stabila förutsättningar, förebygger onödigt arbete och sparar kostnader.